Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Paip Perkhidmatan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Tan Sri Yahaya Ahmad, Pekan, Pahang Darul Makmur.

No. Tender  43/2018
Tarikh Paparan  25/04/2018
Tarikh Tutup  24/05/2018
Lampiran Lampiran