SKOP SKOP

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Kemudahan Skim Pembiayaan Perniagaan MARA adalah meliputi sektor perniagaan  yang patuh shariah iaitu Pembuatan, Peruncitan, Kontraktor (Kontraktor Binaan CIDB : G1 hingga G5, kontraktor pembekalan, perkhidmatan dan elektrik) dan Teknousahawan.

 

Nota : Bagi Industri Asas Tani, pembiayaan hanya diberi kepada sektor hiliran sahaja.