Cadangan Menyediakan Perkhidmatan Mengendali Dan Membimbing Bahagian Kemahiran & Teknikal (BKT), Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM), MARA-Japan Industrial Institute (MJII) Dan Institut Kemahiran MARA (IKM) Untuk Ke Arah Persijilan MS ISO 9001:2015 Secara Multiple Site

No. Sebutharga 086/2018/17
Tarikh Paparan 22/06/2018
Tarikh Tutup 05/07/2018
Lampiran Lampiran