ORGANISASI DAN OPERASI ORGANISASI DAN OPERASI

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

ORGANISASI

MARA, sebuah badan autonomi bertanggungjawab kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar. Ahli-ahli Majlis MARA terdiri daripada Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Ketua Setiausaha dan lapan orang anggota lain, dua daripada mereka adalah kakitangan awam. Semua Ahli Majlis dilantik oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar.

Ketua Eksekutif ialah Ketua Pengarah dan beliau dibantu oleh tiga orang Timbalan Ketua Pengarah. Bahagian-bahagian yang diterajui oleh Pengarah dan Unit-unit di bawah kawalan Ketua Unit melaksanakan fungsi-fungsi MARA pada peringkat Ibu Pejabat dan disokong oleh 14 Pejabat MARA Negeri, termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan,  dan pejabat-pejabat MARA Daerah. MARA juga beroperasi di luar negara iaitu di UK (London), USA (Washington), Indonesia (Jakarta), German (Frankfurt), Australia (Sydney), Ireland (Dublin), Mesir (Iskandariah) dan Russia (Moscow).

 

OPERASI PENGURUSAN

Operasi MARA dijalankan melalui pusat operasi di seluruh negeri dan luar negara.  Pusat-pusat operasi ini merangkumi:

Ibu Pejabat 25
MARA Negeri 14
MARA Daerah 117
MARA Luar Negara 8
Institut Latihan Kecemerlangan MARA (ILKM) 1
MARA Ketengah International College (MKIC) 1
Pusat Kepimpinan Pelajar (PUSKEP) 1
Kolej Profesional MARA 6
Kolej MARA 4
Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) 11
Institut Kemahiran MARA (IKM) 14
Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) 54
GIATMARA

14 Negeri / 231 Cawangan