OBJEKTIF DAN STRATEGI OBJEKTIF DAN STRATEGI

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

OBJEKTIF

  • Membangunkan usahawan berjaya dan inovatif
  • Melahirkan modal insan global dan berintegriti
  • Menyumbang kepada pemilikan ekuiti
  • Memudahkan sistem penyampaian

STRATEGI

  • Mendaya Modal Insan
  • Memantapkan Pemilikan Ekuiti Dalam Sektor Korporat
  • Memperkukuhkan Pemilikan Aset Bukan Kewangan
  • Meperhebatkan Keusahawanan & Perniagaan
  • Memantapkan Ekosistem Penyampaian Perkhidmatan