BAHAGIAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Objektif

  • Memastikan perancangan dan pengisian jawatan kosong berdasarkan keperluan sekurang-kurangnya 97% pada setiap tahun.
  • Merancang dan melaksanakan latihan pembangunan yang menepati keperluan kompetensi sekurang-kurangnya 60% warga kerja MARA bagi mencapai markah prestasi pada tahap minimum 80% pada setiap masa.
  • Menyediakan kemudahan dan kebajikan untuk dimanafaatkan oleh semua anggota kerja MARA mengikut kelayakan pada setiap tahun.

Strategi

  • Menyediakan tenaga pekerja yang cukup kepada semua pusat dalam MARA
  • Mengatur latihan dan kemajuan kerjaya pegawai dan kakitangan.
  • Menentukan bahawa perkhidmatan yang diberikan oleh semua pegawai dan kakitangan MARA.