BAHAGIAN PENGURUSAN ASET DAN PEROLEHAN BAHAGIAN PENGURUSAN ASET DAN PEROLEHAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 


PENGENALAN

Mesyuarat Majlis MARA yang ke-269 pada 21 Disember 2000 telah bersetuju untuk melaksanakan pewujudan Bahagian Pengurusan Aset & Perolehan (BAP) di dalam struktur organisasi MARA. BAP ditubuhkan hasil dari cadangan pengstrukturan semula Bahagian Pentadbiran & Kewangan MARA. Dalam pengstrukturan semula ini, Cawangan Logistik, Cawangan Kemudahan dan Cawangan Binaan yang pada asalnya diletakkan di bawah Bahagian Pentadbiran & Kewangan telah  diasingkan dan diletakkan di bawah BAP.

Pewujudan BAP mula berkuatkuasa pada 1 Januari 2001.  Sehingga kini, BAP mempunyai empat cawangan utama iaitu :-

  1. Cawangan Perolehan
  2. Cawangan Pentadbiran Kontrak
  3. Cawangan Pengurusan Fasiliti
  4. Cawangan Pengurusan Aset

OBJEKTIF

  1. Memastikan Aset Diuruskan Dengan Cekap Dan Sistematik
  2. Menguruskan Perolehan Secara Telus Dan Berintegriti
  3. Menyediakan Fasiliti Yang Bersih, Selesa Dan Selamat

FUNGSI UTAMA

>> rujuk Lampiran