BAHAGIAN PENDIDIKAN TINGGI BAHAGIAN PENDIDIKAN TINGGI

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

 

Bahagian Pendidikan Tinggi (BPT) bertanggungjawab untuk merancang, mengawal dan menyelia aktiviti-aktiviti pengajian tinggi yang dijalankan di Kolej Profesional MARA (KPM) dan Kolej MARA (KM).

BPT secara spesifik juga mengawal selia proses:

1.     Pengambilan pelajar ke Kolej Profesional MARA, termasuk:

a.     Promosi
b.     Pemilihan
c.     Rayuan
d.     Khidmat nasihat

2.     Pemindahan kredit program Diploma KPM ke IPTA/IPTS

a.     Pemetaan Kursus (Subjek)
b.     Permohonan secara individu

 

3.     Koloborasi bersama institusi pendidikan tinggi awam dan swasta serta industri dari dalam dan luar negara.

 

VISI

Menjadi pelopor program pendidikan tinggi (akademik, teknologi, kemahiran) yang berkualiti dan releven dengan keperluan industri ke arah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera.

 

MISI

Menawarkan program pengajian ijazah, separa profesional dan prauniversiti yang menjadi pilihan utama pelajar Bumiputera.

 

KOLEJ MARA

Sejak 1985, Kolej MARA (KM) telah menawarkan program pra-universiti yang luas dalam pelbagai bidang seperti perubatan, kejuruteraan, seni bina dan akauntan sebagai laluan untuk kursus sarjana dan profesional.

Kolej-kolej telah berjaya menghasilkan graduan yang berwibawa dan menyediakan pelajar-pelajar untuk universiti terkemuka di seluruh dunia.

Pautan bagi Kolej MARA boleh diakses melalui alamat laman web berikut :-

  • Kolej MARA Kuala Nerang, Kedah.

http://kmkn.edu.my

  • Kolej MARA Kulim, Kedah.

http://kulim.km.edu.my

  • Kolej MARA Banting, Selangor.

http://banting.km.edu.my

  • Kolej MARA Seremban, Negeri Sembilan.

http:// kmseremban.edu.my

 

KOLEJ PROFESIONAL MARA

Kolej Profesional MARA (KPM) ditubuhkan pada Mei 1977, dengan visi awal untuk menyediakan pendidikan menengah ke Bumiputera pada tahap profesional dalam perakaunan, pengurusan perniagaan, dan teknologi maklumat.

Sehingga kini, kursus-kursus telah diperluaskan ke pelbagai bidang untuk menyediakan pelajar dengan kesediaan kerjaya untuk keperluan industri nasional semasa dan untuk berkhidmat kepada komuniti global pada abad ke-21.

 

Pautan bagi Kolej Profesional MARA boleh diakses melalui alamat laman web berikut :-

  • Kolej Profesional MARA Seri Iskandar, Perak.

http://seriiskandar.kpm.edu.my

  • Kolej Profesional MARA Beranang, Selangor.

http://beranang.kpm.edu.my

  • Kolej Profesional MARA Bandar Melaka, Melaka.

http://bmelaka.kpm.edu.my

  • Kolej Profesional MARA Ayer Molek, Melaka.

http://ayermolek.kpm.edu.my

  • Kolej Profesional MARA Bandar Penawar, Johor.

http://bpenawar.kpm.edu.my

  • Kolej Profesional MARA Indera Mahkota, Pahang.

http://www.kpmim.edu.my/