BAHAGIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

PENGENALAN

Bahagian Pembangunan Usahawan (BPU) berperanan dalam mengendalikan program-program latihan keusahawanan MARA. Perlaksanaan program keusahawanan ini dibuat melalui Pejabat MARA Negeri dan Pejabat MARA Daerah di seluruh Negara.

OBJEKTIF

Membudaya, mewujud, meningkat dan mengukuhkan usahawan Bumiputera melalui latihan, galakan perniagaan, khidmat nasihat dan kerjasama strategik.

PERANAN 

 1. Program Berstruktur

Program ini dilaksanakan secara stand alone atau berpakej termasuk Latihan Keusahawanan, Rancangan Perniagaan, Coaching, Penempatan Industri, Simulasi dan sebagainya meliputi aspek berikut:

 • Pembudayaan dan pewujudan
 • Peningkatan dan pemantapan
 • Pemerkasaan dan pengukuhan 

 

Program latihan keusahawanan ini disasarkan kepada bakal usahawan dan usahawan di pelbagai tahap iaitu di peringkat usahawan Start up atau T3 (< 1 tahun), Protect atau Progressive (> 2 hingga 5 tahun) dan Scale Up atau Premier (5 tahun ke atas).

 

 1. Coaching and Mentoring

Program Coaching dan Mentoring adalah perkhidmatan professional  daripada industri / pakar perniagaan yang bertindak / berfungsi sebagai ‘pakar rujuk dan mentor’ berkaitan dalam bidang seperti di bawah :

 • Pembangunan & Kajian
 • Pemasaran / Penjenamaan
 • Perkhidmatan Konsultasi Profesional
 • Kewangan / Perakaunan
 • Persijilan dan Pemiawaian
 • Teknologi , ICT dan Inovasi

 

 1. Khidmat Nasihat

Program Khidmat Nasihat adalah satu kemudahan yang disediakan oleh MARA kepada usahawan dan bakal usahawan dalam mendapatkan bimbingan dalam membangunkan usahawan. Program berbentuk outreach dan khidmat nasihat ini  boleh diperolehi melalui 117 buah Pejabat MARA Daerah dan juga 14 buah Pejabat MARA Negeri.

 

 1. Program Khas

Program –program khas yang dianjurkan di bawah Sektor Keusahawanan merupakan program yang dirangka untuk membangunkan usahawan dalam industri berpotensi secara berpakej. Program khas juga termasuk program keusahawanan bertemakan ‘Turun Padang’ yang memberi gambaran kepada aktiviti keusahawanan MARA secara keseluruhan dan holistik temasuk aktiviti pendidikan, pelaburan dan penglibatan subsidiari MARA.

Program Khas yang dilaksanakan oleh Sektor Keusahawanan MARA melalui penglibatan Pejabat MARA Negeri (PMN), Pejabat MARA Daerah (PMD), Institusi Pendidikan MARA (IPMa) dan syarikat subsidiari MARA. Program ini adalah merupakan platform untuk menyalurkan maklumat yang tepat dan betul kepada masyarakat luar bandar mengenai program-program keusahawanan di bawah MARA dan agensi-agensi keusahawanan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar.

Antara program khas adalah seperti Program Wanita Inspirasi Ekonomi (WISE), MERCU, HIT Barber, MARA in Fashion (MIF), Gate to Global (GTG), Beauty in Business (Biss).