BAHAGIAN KEMAHIRAN DAN TEKNIKAL BAHAGIAN KEMAHIRAN DAN TEKNIKAL

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Pengenalan

Bahagian Kemahiran dan Teknikal (BKT) merupakan salah satu bahagian yang ditempatkan di bawah Sektor Pendidikan MARA. Latihan kemahiran MARA telah bermula di Institut Kemahiran MARA Jasin, Melaka pada tahun 1968. Sehingga kini, BKT mengendalikan 11 buah Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) dan 14 buah Institut Kemahiran MARA (IKM) di seluruh Malaysia.

Dengan perkembangan teknologi semasa serta keperluan tenaga kerja mahir dan separa mahir, maka pelbagai bidang dan program telah ditawarkan bagi memastikan latihan kemahiran MARA yang kini dikenali sebagai Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PTV), dapat mengisi dan menyumbang keperluan tenaga kerja yang diperlukan oleh industri dan negara.

Kilk Untuk Maklumat Lanjut