Jadual Sebut Harga Jadual Sebut Harga

Sebut Harga Kali Kedua Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian ICT Untuk Program Diploma Lukisan Reka Bentuk Bagi Institut Kemahiran MARA (IKM) Kuala Lumpur

No. Sebutharga 086/2017/1
Bil. Sebutharga 11
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Melantik Kontraktor Untuk Karnival Pendidikan MARA 2017 Di Dewan Utama Aras 6, Premiera Hotel Dan Ruang Pejalan Kaki Busana MARA Kuala Lumpur

No. Sebutharga 086/2017/2
Bil. Sebutharga 17
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Melantik Kontraktor Untuk Menguruskan Pavilion Korporat MARA Sempena Karnival Pendidikan MARA 2017

No. Sebutharga 086/2017/3
Bil. Sebutharga 19
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Penyewaan Pokok Bunga Berpasu Dan Penjagaan Senitaman Di Kawasan Dalam Dan Luar Bangunan Medan MARA, 21 Jalan MARA, 50609 Kuala Lumpur

No. Sebutharga 086/2017/4
Bil. Sebutharga 13
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Jualan Dua Puluh (20) Buah Bas Terpakai (No. Pendaftaran CBD 6459, BGG 5682, MAT 2643, MAT 2659, WNV 4938, WPA 2554, WPA 2549, WNF 6977, WNG 7625, WNY 7740, WNG 422, WPA 7840, WPA 7795, WPA 7801, WNG 7603, WPA 7798, WPA 7839, WNY 7603, WPA 7842 Dan WPA 7841) Di Bengkel ML Chini, ML Alor Gajah, Ekspres Wilayah Utara (ML Mergong), Ekspres Wilayah Tengah (KIM) Dan Ekspres Wilayah Timur (ML Kuantan)

No. Sebutharga 086/2017/5
Bil. Sebutharga  4
Lampiran Lampiran

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12