Statistik Transaksi Menggunakan MyID bagi 2018

Kementerian/SUK: Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Agensi: Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Bil
Nama Perkhidmatan  
(Seperti yang telah dilaporkan kepada MAMPU)
Tarikh Mula Menggunakan MyID
Jan
Feb
Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Jumlah
1
Permohonan Jawatan Kosong MARA (eVacancy) 05/07/2010 0
0
6777 10                 6787
2
Permohonan ke Institusi Pendidikan MARA (SPUPIM) 1/03/2012 417 82 31637 5160                 37296
3
Semakan Baki Pinjaman Pelajaran(e-Baki) 01/01/2004 42140 40400 33767 46708                 163015
4
Permohonan Kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA Tingkatan 1 (Iklan 1x setahun) - - - - -                 -
5
Permohonan Kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA Tingkatan 4 (Iklan 1x setahun) - - - - -                 -
6
Permohonan Sewa Premis MARA (ePremis) 01/11/2010 0 0 0 0                 0
7
Permohonan pengurangan pinjaman pelajaran MARA (eConversion) 13/12/2010 0 0 0 0                 0
8
Skim Pendahuluan Pinjaman Pelajaran MARA (ePendahuluan) 01/03/2011 207 43 50 201                 501
9
Permohonan Pinjaman Pelajaran MARA (eEduloan) 16/07/2009 0 0 0 0                 0
10
Peningkatan Sistem Pinjaman Pelajaran MARA (MyEduloan) 07/01/2015 33 44 43 5333                 5453
Jumlah
  42797 40569 72274 57412                 213052