Statistik Transaksi Menggunakan MyID bagi 2017

Kementerian/SUK: Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Agensi: Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Bil
Nama Perkhidmatan  
(Seperti yang telah dilaporkan kepada MAMPU)
Tarikh Mula Menggunakan MyID
Jan
Feb
Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Jumlah
1
Permohonan Jawatan Kosong MARA (eVacancy) 05/07/2010 12756
0

0

0 0 2436 743299 0 1 0 0 0 89522
2
Permohonan ke Institusi Pendidikan MARA (SPUPIM) 1/03/2012 688
445
33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1167
3
Semakan Baki Pinjaman Pelajaran(e-Baki) 01/01/2004 45031 44281 45576 41631 45085 36801 48306 35703 42601 42442 43725 44819 516001
4
Permohonan Kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA Tingkatan 1 (Iklan 1x setahun) - 64485
-
- - - - - - - - - - 64485
5
Permohonan Kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA Tingkatan 4 (Iklan 1x setahun) - 24323
-
- - - - - - - - - - 24323
6
Permohonan Sewa Premis MARA (ePremis) 01/11/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
Permohonan pengurangan pinjaman pelajaran MARA (eConversion) 13/12/2010 1199
1576
1045 769 654 491 1042 390 0 0 0 0 7166
8
Skim Pendahuluan Pinjaman Pelajaran MARA (ePendahuluan) 01/03/2011 147
280
83 115 186 250 343 309 300 74 6 1 2094
9
Permohonan Pinjaman Pelajaran MARA (eEduloan) 16/07/2009 23
32
5 1 0 0 1 0 0 74 136 0 272
10
Peningkatan Sistem Pinjaman Pelajaran MARA (MyEduloan) 07/01/2015 30 10 11374 1292 47 60 332 75 63 2024 3747 75 19129
Jumlah
  59874
135432
58116 43809 45972 40038 124353 36477 42965 44614 47614 44895 724159