KAEDAH DAN KONSEP KAEDAH DAN KONSEP

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 
KAEDAH / KONSEP
1. AL BAI - BITHAMAN AJIL

Maksud : Jualan dengan harga tangguh.

Pembiayaan boleh digunakan untuk semua tujuan yang berkaitan dengan perniagaan seperti membeli harta tetap, keperluan modal kerja, belanja mengurus dan jaminan bank. (Bank Guarantee)

2. AL – MURABAHAH

Maksud : Jualan dengan tambah untung.

Digunakan untuk membiayai pembelian bahan mentah, barang-barang separuh siap, barang-barang siap dan kelengkapan alat ganti.

3. AL – IJARAH

Maksud : Pajakan atau sewaan.

Pelanggan yang memerlukan peralatan loji, mesin, kenderaan atau aset mudah alih boleh menyewa peralatan tersebut daripada MARA. Setelah bayaran sewa diselesaikan, peralatan berkenaan dipindahmilik kepada pelanggan.

4. BAI AL – INAH

Maksud : Menjual sesuatu barangan dengan harga tangguh kepada pembeli.

Konsep ini khusus bagi kegunaan belanja mengurus (overhead) sahaja seperti membayar gaji, sewa premis, elektrik dan air.

5. AL - QARDHUL HASAN

Konsep ini merupakan pinjaman ikhlas atau pinjaman yang tidak melibatkan faedah atau syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Konsep ini digunapakai dalam Skim Pembiayaan Perniagaan Kepada Orang Kelainan Upaya (OKU).